ליה שוברט: שעור בלט שנה ראשונה – שעור ראשון

תרגילים ליד הבאר

1. דמי-פלייה בקצב 3/4
שלושה דמי-פלייה בעמידה ראשונה, שניה ושלישית; כל דמי-פלייה מבוצע על 4 פעמות והמעבר בין העמידות מבוצע על הפעמה הרביעית. התרגיל מגיע לסיכום בפעמה הרביעית של הדמי-פלייה כשעומדים בעמידה שלישית ומבצעים פורט דה ברה קטן: על פעמה 1 הזרוע עולה למצב זרועות ראשון (מול הקורקבן), על פעמה 2 הזרוע נפתחת הצידה למצב שני, על פעמה 3 כף היד מסתובבת ופונה כלפי מטה, ועל פעמה 4 היא חוזרת למצב מוצא והראש פונה הצידה (לפינה 2). 

 2. בטמן טונדו בעמידה ראשונה בקצב 4/4
שמונה טונדו הצידה כשכל טונדו מבוצע על 4 פעמות: הרגל יוצאת הצידה על הפעמה ה-4 של ההכנה; על פעמה 1 היא משפשפת חזרה לעמידה ראשונה; על פעמות 2-3 ממתינה. להקפיד על שפשוף כל כף הרגל עד למתיחתה ועקב פונה קדימה. לסיים עם ראש פונה הצידה.

3. בטמן ג'טה בעמידה ראשונה בקצב 4/4 מהיר
שמונה ג'טה הצידה כשכל ג'טה מבוצע על 4 פעמות: על פעמה 4 של ההכנה הרגל משפשפת הצידה ועוזבת את הרצפה; על פעמה 1 לסגור לעמידה ראשונה; על פעמות 2-3 לחכות. הרגל המתוחה שוהה לרגע באויר ולאחר מכן נוגעת ושוהה על הרצפה ומשפשפת חזרה לעמידה ראשונה.

4. רונד דה-ג'מב פר-טר בקצב ¾ איטי
בעמידה ראשונה 4 רונד דה-ג'מב און ד'אור ו-4 און ד'דון. און ד'אור: על פעמה 1 לשפשף ולמתוח את כף הרגל לפוינט טונדו קדימה, על פעמה 2 לשפשף את הרגל ברבע סיבוב הצידה, על פעמה 3 להמשיך לאחור, ועל פעמה 4 לחזור בשפשוף לעמידה ראשונה. 
הרגל, כמו מחוגה, מציירת עגול גדול. לשמור על עקבים פונים קדימה, להגיע בכל פעם לנקודות הכוון (קדימה, הצידה או אחורה) ולסיים עם ראש בצד.

5. בטמן פרפה אה לה סקונד בקצב 4/4
עמידה שלישית. בפעמה 4 של ההכנה עולה הרגל לקופה פלקס קדימה; על פעמה 1 לשפשף את כרית כף הרגל על הרצפה הצידה לפוינט טונדו; על פעמות 2-3 לחכות עם הרגל בצד; על פעמה 4 לסגור לקופה לאחור. לחזור על התרגיל 8 פעמים, ולסגור לקופה לסירוגין לאחור ולקדימה. בפעם השמינית לסגור לעמידה שלישת קדימה, והראש פונה הצידה.

6. סור לה קו דה פייה בקצב ¾ ולס איטי
עמידה שלישית. על 2 פעמות הברך מתכופפת וכף הרגל מתמקמת בסור לה קו-דה-פייה קדימה, כשהיא עוטפת את הקרסול עם עקב קדימה ואצבעות פונות לאחור; על 2 פעמות לחזור ולסגור לעמידה שלישית. לבצע את כל התרגיל 8 פעמים.

7. גרנד בטמן קדימה והצידה בקצב 4/4
עמידה שלישית. על פעמה 4 הרגל משפשפת ועולה קדימה למעלה; על פעמה 1 יורדת לאט לפוינט טונדו קדימה; על פעמה 2 סוגרת לעמידה שלישית; ועל פעמה 3 לחכות. 4 פעמים קדימה ו-4 פעמים הצידה כשסוגרים בפעם ראשונה לאחור ומסיימים בעמידה שלישית ורגל ימין קדימה. להקפיד על שפשוף ועל טרן אאוט. 

8. רלווה בקצב ¾, ולס מהיר
עמידה ראשונה עם הפנים אל הבאר. בהכנה על 4 פעמות מרימים ומניחים את שתי כפות הידיים על הבאר. על 4 פעמות עולים לאט לרלווה ועל 4 פעמות יורדים חזרה לעמידה ראשונה. מבצעים את התרגיל 4 פעמים תוך כדי שמירה כל הזמן על ירכיים קרובות אחת לשנייה ומקפידים לחזור לעמידה ראשונה.
9. פלייה רלווה בקצב 2/4
עמידה ראשונה מול הבאר. בהכנה מרימים ומניחים את שתי כפות הידיים על הבאר. על פעמה 4 פלייה; על פעמה 1 לעלות לרלווה; על פעמות 2-3 לחכות. לבצע את התרגיל 4 פעמים.

תרגילים באמצע

1. דמי-פלייה בקצב 3/4
עמידה ראשונה והכנה של הזרועות נפתחות וחוזרת למצב המוצא על 4 פעמות. 3 דמי-פלייה בעמידה ראשונה כשכל אחד מבוצע על 4 פעמות; במקום דמי-פלייה רביעי – טונדו ברגל ימין הצידה לעמידה שנייה; 3 דמי-פלייה בעמידה שנייה; במקום הפעם הרביעית טונדו ברגל ימין לעמידה שלישית; 3 דמי-פלייה בעמידה שלישית ורגל ימין קדימה; במקום הפלייה הרביעי טונדו ברגל שמאל הצידה וסוגרת לעמידה שלישית כשרגל שמאל קדימה; 3 דמי-פלייה בעמידה שלישית כשרגל שמאל קדימה; בפעם הרביעית רגל ימין עושה טונדו הצידה וסוגרת לעמידה ראשונה.

2. פורט דה-ברה בקצב ¾ ולס איטי
עמידה ראשונה. על 2 פעמות עולות הזרועות למצב ראשון (מול הקורקבן); על 2 פעמות הזרועות נפתחות למצב שני הצידה; על 2 פעמות כפות הידיים פונות ומסתובבות כלפי הרצפה; על 2 פעמות סוגרות הזרועות למצב התחלתי, ברה–בה. לבצע את כל התרגיל 4 פעמים כשהראש מלווה לסירוגין את זרוע ימין ושמאל.

3. בטמן טונדו עם דמי-פלייה און קרואה בקצב 4/4
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה, בלי הכנה של הזרועות. על פעמה 4 של ההכנה משפשפת הרגל קדימה לפוינט טונדו; על פעמה 1 חוזרת לעמידה שלישית; על פעמה 2 פלייה; על פעמה 3 לישר. כל התרגיל מבוצע פעם אחת לכל כוון: קדימה, הצידה ואחורה, ואז עושים פורט דה-ברה קטן: על פעמה 1 סוגרים את הזרועות למצב מוצא; על פעמה 2 מרימים ידיים למצב ראשון; על פעמה 3 לפתוח זרועות לשנייה ומתחילים על פעמה 4 את כל התרגיל לצד שמאל.

4. בטמן טונדו מרשה בקצב 4/4 מהיר
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה, בלי הכנה של הזרועות. על פעמה 4 רגל שמאל יוצאת לפוינט טונדו הצידה; על פעמה 1 סוגרת לשלישית קדימה; ועל פעמות 2-3 מחכים. מבצעים 4 פעמים קדימה לסרוגין בשתי הרגליים ו-4 פעמים לאחור.  

5. גרנד בטמן און קדימה והצידה בקצב 4/4 מרש
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה על 4 פעמות והידיים עולות קדימה ונפתחות הצידה. על פעמה 4 הרגל משפשפת קדימה למעלה; על פעמה 1 יורדת לפוינט טונדו; על פעמות 2-3 סוגרת לעמידה שלישית. מבצעים פעם קדימה ופעם הצידה וסוגרים לשלישית מאחור; פורט דה-ברה על 4 פעמות ממצב מוצא לראשונה ולשנייה ולבצע את כל התרגיל עם רגל שמאל.

6. טון לייה בקצב ¾ מהיר
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה על 4 פעמות כשהידיים נפתחות-נושמות הצידה וסוגרות למצב מוצא, ברה-בה. על פעמה 4 לרדת לפלייה על שתי הרגליים; על פעמות 1-2 כף רגל ימין משפשפת קדימה, המשקל עובר עליה והאחורית (שמאל) בפוינט טונדו; על פעמה 3 לסגור את רגל שמאל לעמידה שלישית; על פעמה 4 פלייה בשתי הרגליים; על פעמות 5-6 לישר את שתי הרגליים; על פעמות 7-8 לרדת לפלייה. את אותו התרגיל לבצע הצידה ברגל ימין, קדימה ברגל שמאל, והצידה ברגל שמאל. בכל פעם סוגרים את כף הרגל קדימה.

7. הכנה לגליסד שונג'ה בקצב 4/4
עמידה שלישית. הכנה על 4 פעמות ובפעמה 4 לרדת לפלייה; על פעמה 1 רגל ימין יוצאת בטונדו הצידה תוך יישור שתי הרגליים; על פעמה 2 להעביר משקל לרגל ימין דרך רלווה על שתי הרגליים ומסיימים כשרגל שמאל בפוינט טונדו; על פעמה 3 לסגור את רגל שמאל לעמידה שלישית; על פעמה 4 פלייה; על פעמות 1-2 לישר את שתי הרגליים; ועל פעמות 3-4 לרדת פלייה. את כל התרגיל לבצע לצד שמאל. לבצע את כל התרגיל – ימין ושמאל – 4 פעמים.

8. הכנה לפה-דה-בורה שונג'ה בקצב 4/4
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה לתרגיל על 4 פעמות. בפעמה ה-3 של ההכנה יורדים לפלייה ובפעמה 4 מרימים את כף רגל שמאל לקופה אחרונית כשרק העקב נוגע בקרסול. על פעמה 1 רגל שמאל יורדת מקופה לרצפה והקידמית יוצאת בשפשוף הצידה; על פעמה 2 מעבירים משקל על כל כף רגל ימין ורגל שמאל בז'טה הצידה; על פעמה 3 סוגרים בשפשוף את כף רגל שמאל לעמידה שלישית קדימה; על פעמה 4 פלייה על שתי הרגליים; על פעמות 1-2 לישר את הרגליים; על פעמה 3 לרדת לפלייה; על פעמה 4 מרימים את כף רגל ימין לקופה לאחור ומבצעים את כל התרגיל לצד שני. מבצעים את התרגיל 4 פעמים, ימין ושמאל לסירוגין.

9. פה דה מרש בקצב 4/4
בפינה עומדים בעמידה ראשונה וידיים שלובות מאחורי הגב. עומדים בטור ביחיד או בזוגות. הולכים כשכף הרגל בפוינט טונדו קדימה ועקבים פונים גם הם קדימה. מפינה אחת מתחילים ברגל ימין ולאחר מכן מבצעים את התרגיל מהפינה השניה ומתחילים עם רגל שמאל. אחרי כל 4 פעמות נכנסת תלמידה או זוג תלמידים אחר.

10. קידה בקצב ¾ ולס איטי
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה של הזרועות: על פעמות 1-2 הזרועות עולות למצב ראשון (מול הקורקבן) ומבט מכוון לכף יד ימין; על פעמות 3-4 הזרועות נפתחות הצידה והמבט מכוון לכף יד ימין. על פעמות 1-2 רגל ימין משפשפת לפוינט טונדו הצידה; על פעמות 3-4 רגל ימין חוזרת לעמידה ראשונה; על פעמות 5-6 רגל ימין יוצאת לעמידה רביעית לאחור; על פעמות 7-8 פלייה בעמידה רביעית; על פעמות 1-2 הזרועות יורדות לעמידת מוצא ברה-בה והמבט לכוון כף יד ימין; על פעמות 3-4 משקל הגוף עובר משתי רגליים לרגל אחורית, רגל שמאל מתיישרת בפוינט טונדו קדימה, הזרועות עוברות למצב ראשון (מול הקורקבן) והמבט מלווה את כף יד ימין; על פעמות 5-6 הזרועות נפתחות למצב שני; על פעמות 7-8 לסגור את רגל שמאל מפוינט טונדו קדימה לעמידה שלישית ומבט מלווה את כף יד ימין. מבצעים את כל התרגיל לצד שמאל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.