ליה שוברט: שעור בלט שנה שנייה – שעור שני

תרגילים ליד הבאר

1. גרנד פלייה ורלווה בעמידה ראשונה, שניה, רביעית וחמישית, קצב ¾ איטי
בכל עמידה גרנד פלייה על 8 פעמות; על 4 פעמות לעלות לרלווה, על 2 פעמות לרדת לעמידה ועל 2 פעמות לעבור לעמידה הבאה. 

2. בטמן טונדו עם פלייה און קרואה, קצב 4/4
בעמידה חמישית, שני טונדו לכל כוון. על פעמה 1 לשפשף הרגל לטונדו, על פעמה 2 לעמידה חמישית פלייה; שניים לכל כוון, פעמיים קדימה, פעמיים הצידה (סוגרים בפעם ראשונה לחמישית קדימה ובשניה לאחור), פעמיים אחורה ופעמיים הצידה (סוגרים קודם לאחור ואחר כך קדימה).

3. בטמן טונדו בלי פלייה און קרואה, קצב 4/4
בעמידה חמישית, שני טונדו לכל כוון. על פעמה 1 לשפשף את הרגל לטונדו קדימה, ועל פעמה 2 לסגור לחמישית פלייה; שניים לכל כוון – קדימה, הצידה, אחורה והצידה.

4. בטמן ז'טה און קרואה, קצב 4/4
בעמידה חמישית, 3 ז'טה לכל כוון. על פעמה 1 לצאת ועל פעמה 2 לחזור. 3 פעמים ובפעם הרביעית מחכים בעמידה. מבצעים און קרואה, והצידה סוגרים בפעם ראשונה את העמידה חמישית לאחור, ואז ממשיכים ב-3 ג'טה לאחור. כשמבצעים הצידה לאחר 3 ג'טה לאחור, סוגרים לחמישית קדימה ואז מסיימים את התרגיל בחמישית ורגל ימין קדימה. 

5. רונד דה ג'מב פר טר, קצב ¾
בעמידה חמישית, על פעמה 1 משפשפים את הרגל קדימה; על פעמה 2 משרטטים עם הרגל חצי עגול גדול דרך שניה ומגיעים לאחור. 4 פעמים און ד'אור (עם כוון השעון) ו-4 פעמים און ד'דון (נגד כוון השעון) וסוגרים לחמישית ורגל ימין קדימה. קמברה: על 4 פעמות נעה הזרוע לחמישית למעלה; על 4 פעמות קמברה כשהזרוע והראש המביט לתוך המרפק נשארים במקומם והחזה שואף לנוע למעלה ואחורה; על 4 פעמות לחזור לעמידה ישרה; על 4 פעמות להוריד היד למטה דרך מצב שני ולסיים את התרגיל.

6. רלווה לנט בקצב 2/4 או ¾ לגטו מתמשך
בעמידה חמישית, משפשים קדימה ומרימים רגל ישרה על 4 פעמות ומורידים על 4 פעמות, פעם אחת לכל כוון און קרואה. ההרמה נעשית על ידי דחיפת העקב קדימה ולמעלה. כשמבצעים את התרגיל און ארייר – ככל שמרימים את הרגל גם האגן זז קדימה בהתאם.

7. בטמן פרפה און ל'אייר און קרואה, קצב 2/4
בעמידה חמישית הכנה: על 2 פעמות זרוע עולה קדימה; על פעמה 3 הזרוע נפתחת הצידה למצב שני והרגל משפשפת לטונדו הצידה; על פעמה 4 כף הרגל חוזרת לקופה פלקס על הקרסול.
על פעמה 1 הרגל יוצאת קדימה תוך שפשוף הכרית על הרצפה והתרוממות לנקודה רחוקה באוויר; על פעמה 2 סוגרים בקופה פלקס. סדרה ראשונה: אחד לכל כוון. סדרה שנייה: פרפה כפולים רק אה לה סקונד. הכפול: מכים קדימה ואחורה, או אחורה וקדימה לפני שמשפשפים את הרגל החוצה לאחד הכוונים. לסיים את התרגיל בעמידה חמישית וראש פונה הצידה.

8. הכנה לדוולופה, קצב 3/4
בעמידה חמישית, על 4 פעמות רגל ימין משפשפת עולה לפסה – הברך פונה החוצה, ועקב כף הרגל פונה קדימה – על 2 פעמות לפתוח הרגל לטונדו קדימה על הרצפה ועל 2 פעמות לסגור לעמידה חמישית. אחד לכל כוון, און קרואה.

9. דה טורנה, קצב 4/4
תרגיל מעבר. בעמידה חמישית על 2 פעמות דמי פלייה ויד מול הקורקבן; על 2 פעמות רלווה כשהרגל הקדמית מצליבה על האחורית בעמידה חמישית; על פעמה 5 להסתובב לצד השני דרך הבאר כשהרגל הקדמית משמשת הציר ובצד השני ממוקמת כאחורית, והיד מול הקורקבן; על פעמה 6 לרדת לפלייה והזרוע נפתחת הצידה וראש מלווה את היד; על פעמות 7-8 מיישרים ברכיים מתישרים וסוגרים את היד. הכל לצד שני.

10. גרנד בטמן און אוון עם דה טורנה, קצב 4/4
עמידה חמישית. 6 גרנד בטמן קדימה, דה טורנה ומיד ממשיכים לצד שני ודה טורנה.

11. גרנד בטמן אה לה סקונד ודה טורנה, קצב 4/4
6 גרנד בטמן הצידה – סוגרים בפעם הראשונה לאחור – ודה טורנה. ממשיכים ברצף את התרגיל בצד השני ועם הדה טורנה חוזרים ומסתובבים.

12. גרנד בטמן און ארייר, קצב 4/4
שתי ידיים על הבאר, עמידה חמישית ורגל ימין קדימה. 7 גרנד בטמן לאחור ברגל שמאל, בפעם השמינית טונדו אה לה סקונד על 2 פעמות, לסגור קדימה על 2 פעמות. כל התרגיל ברגל השנייה.

13. סוטה בעמידה ראשונה, או שניה, קצב 4/4
2 ידיים על הבאר, 4 קפיצות באחת העמידות. על פעמה 4 פלייה, על פעמה ו-1 קפיצה; על פעמה 1 נחיתה לפלייה, על פעמה 2 לחכות בפלייה; על פעמה 3 ליישר רגליים; על פעמה 4 פלייה. 

14. שונג'מון, קצב 4/4
עמידה חמישית, רגל ימין קדימה ו-2 ידיים על הבאר. מחמישית לקפוץ באוויר ולנחות בחמישית עם רגל שמאל קדימה; לישר ברכיים ולחזור לפלייה. מחליפים רגליים בחמישית לסירוגין – 4 פעמים.

15. אשפה שונג'ה, קצב 4/4
2 אשפה שונג'ה עם הפסקה בין השניים. עמידה חמישית רגל ימין קדימה. לקפוץ לחמישית באוויר ולנחות בעמידה שנייה, ומיד לשנייה באויר ולנחות לחמישית כששמאל קדימה. מחליפים רגליים בחמישית בכל נחיתה.

16. פטיט שונג'מון, קצב 2/4
בעמידה חמישית 3 פטיט שונג'מון, שכמעט לא עוזבים את הרצפה, ולהחליף רגליים כל הזמן. אחרי 3 קפיצות להשאר בחמישית, לישר ולחזור לפלייה, ולבצע את התבנית 4 פעמים. התרגיל אינו מבוצע לגובה אלא מפתח את הארטיקולציה של כפות הרגליים.

אמצע

1. סוטה בעמידה ראשונה או שניה, קצב 4/4
אפשר בכל פעם קפיצות בעמידה אחרת. 4 או 8 פעמים.

2. קומבינציה של קפיצות, קצב 2/4
לחבר את הקפיצות שנלמדו עד כה לקומבינציות קצרות. לדוגמא: 2 אשפה שונג'ה, הפסקה; 3 פטיט שונג'מון, הפסקה; 2 שונג'מון עם אפולמון. כל התרגיל לצד שני.

3. גרנד פלייה ופורט דה ברה, קצב 3/4
עמידה ראשונה, 2 גרנד פלייה כל אחד על 8 פעמות (4 לרדת ו-4 להתיישר); 2 פורט דה ברה הצידה כשהראש מלווה פעם יד ימין ופעם שמאל. או פורט דה ברה אחד הצידה והשני למצב חמישי למעלה כשהראש מלווה את הזרועות.

4. קומבינציה של בטמן טונדו, קצב 4/4
עמידה חמישית און פס. הזרועות למטה בהכנה. על פעמה 4 – טונדו און אוון ברגל ימין; על פעמה 1 – לסגור לחמישית; על פעמה 2 – פלייה; על פעמה 3 – לישר; על פעמה 4 – טונדו און ארייר ברגל שמאל; על פעמה 1 – לסגור לחמישית; על פעמה 2 – פלייה; על פעמה 3 – לישר; על פעמה 4 – טונדו ברגל ימין הצידה ושתי ידיים מול הקורקבן; על פעמה 1 – לרדת לפלייה ולפתוח ידיים הצידה; על פעמה 2 – להעביר משקל לרגל ימין ושמאל בטונדו הצידה; על פעמה 3 – לסגור את שמאל לחמישית קדימה; על פעמה 4 – לחכות או לבצע הכל לצד שני.

5. טונדו מרשה, קצב 4/4
עמידה חמישית, 8 טונדו הצידה וסוגרים קדימה ו-8 סוגרים לאחור. על פעמה 1 משפשפים הצידה ועל פעמה 2 סוגרים לחמישית. ההתקדמות היא קדימה ואחורה.

6. קומבינציה של אלגרו, קצב 4/4
לחבר תרגיל קצר מתוך החומרים שנלמדו: מרשה, גרנד בטמן; טון לייה; פה דה בורה; גליסד וקפיצה.

7. פה דה בסק, קצב ¾ מזורקה איטית
עמידה חמישית. הכנה על 6 פעמות כשעל השלוש הראשונות הזרועות נפתחות הצידה וסוגרות ועל 3 פעמות הזרועות עולות ונשארות במצב ראשון מול הקורקבן. על פעמה 3 – ידיים הצידה ופלייה; על פעמה 1 – רגל ימין מחליקה הצידה רגליים מתישרות, משקל עובר לרגל ימין ורגל שמאל ישרה בפוינט; עלפעמה 2 – רגל שמאל עוברת דרך ראשונה בשפשוף של כל כף הרגל מחליקה קדימה ורגל ימין מתיישרת לאחור בפוינט, יד שמאל מלווה את רגל שמאל דרך ראשנה למטה. על פעמה 3 – סוגרים את רגל ימין לאחור ויד שמאל נפתחת הצידה כשהראש מלווה אותה; על פעמה 3 – מתיישרים ושוב יורדים לפלייה. עושים 4 פעמים קדימה ו-4 פעמים לאחור.

8. שנה מהפינה, קצב 2/4
מהפינה על דמי פוינט, ידיים למטה. להגביר את מהירות הביצוע.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.