ליה שוברט: שעור בלט שנה שנייה – שעור ראשון

תרגילים ליד הבאר

1. דמי-פלייה בארבע עמידות, בקצב ¾ איטי
דמי פלייה אחד בכל עמידה: בראשונה, שניה רביעית וחמישית (או שלישית כשהתלמידים אינם מתקדמים מספיק); כל דמי-פלייה מבוצע על 4 פעמות והמעבר בין העמידות מבוצע: על 2 פעמות טונדו ועל 2 פעמות להניח את כף הרגל בעמידה. כשמגיעים לעמידה חמישית, במקום מעבר סוגרים את הזרוע למצב מוצא ומבצעים יש פורט דה ברה קטן מקדימה הצידה על 4 פעמות ולסיים במצב מוצא. 

2. שני גרנד-פלייה בעמידה ראשונה או שנייה בקצב ¾
בעמידה ראשונה על 2 פעמות לרדת לדמי פלייה ולסובב את כף היד שתפנה לרצפה וראש מסתכל על היד; על 2 פעמות לרדת לגרנד פלייה וראש מלווה את היד היורדת למטה; על 2 פעמות לעלות לדמי פלייה, מניחים עקבים מיד לרצפה וזרוע במצב ראשון; על 2 פעמות מתיישירים, זרוע נפתחת הצידה וראש מלווה. בסוף התרגיל מורידים את הזרוע למצב מוצא.
כשמבצעים את הגרנד-פלייה בעמידה שנייה לא מרימים עקבים.

3. בטמן טונדו עם דמי פלייה און קרואה בקצב ולס מהיר
בעמידה חמישית על 4 פעמות משפשפים את הרגל לטונדו קדימה דרך עמידה רביעית; על 4 פעמות מחזירים לחמישית; על 4 פעמות דמי-פלייה; על 4 פעמות ליישר. מבצעים את התרגיל און קרואה – קדימה, הצידה, אחורה והצידה. 

4. שני בטמן טונדו בלי פלייה בקצב 4/4
בעמידה חמישית 2 טונדו לכל כוון און קרואה. על פעמה 4 של ההכנה טונדו קדימה, על פעמה 1 לשפשף לחמישית.על 2 פעמות לחכות בעמידה חמישית; על פעמה 4 לצאת לטונדו הצידה ושם לסגור בפעם הראשונה לחמישית קדימה ובשני לאחור, ובהתאמה גם כשמבצעים טונדו הצידה כשמגיעים מאחור – סוגרים פעם ראשונה אחורה ובשנייה לחמישית קדימה.

5. שני בטמן ג'טה לכל כוון און קרואה בקצב 4/4 מהיר
בעמידה חמישית על פעמה 4 של ההכנה ג'טה קדימה; על פעמה 1 פוינט טונדו פר-טר קדימה; על פעמה 2 לשפשף לחמישית;על פעמה 3 לחכות. פעמיים לכל כוון און קרואה. 

6. חצאי רונד דה ג'מב פר-טר בקצב ¾ איטי
מעמידה חמישית, על פעמה 1 לשפשף את הרגל לפוינט קדימה; על פעמה 2 לעבור דרך הצידה לאחור. 4 פעמים או ד'אור ו-4 פעמים און ד'דון.

7. בטמן פרפה און קרואה און ל'אייר קצב 4/4 מהיר
עמידה חמישית. הכנה: על 2 פעמות יד נפתחת למצב ראשון; על פעמה 3 היד נפתחת למצב שני והרגל יוצאת לטונדו הצידה און ל'אייר; על פעמה 4 הרגל חוזרת לקופה פלקס.
על פעמה  1 הרגל יוצאת קדימה און ל'אייר תוך שפשוף כרית כף הרגל על הרצפה; על 2 פעמות מחכים שם; על פעמה 4 סוגרים לקופה פלקס פשוט בפעם הראשונה. מבצעים פעם אחת לכל כוון און קרואה כשהפרפה פשוט. בחלק השני מבצעים 4 בטמן פרפה רק הצידה כשכל התרגיל מבוצע אותו הדבר מלבד הפרפה שהוא כפול: בפעם ראשונה מכים קדימה וסוגרים אחורה על פעמה 4 ומשפשפים הצידה על פעמה 1 ולאחר מכן הפוך: מכים אחורה וסוגרים קדימה ומשפשפים את כף הרגל הצידה על פעמה 1. כל זה לסרוגין 4 פעמים וסוגרים בסוף התרגיל בעמידה חמישית וראש בצד. 

8. פסה מהיר בקצב 4/4
התרגיל מהווה הכנה לפירואטים. בעמידה חמישית על פעמה 1 הרגל מחליקה לפסה כשהברך פונה הצידה, קצות האצבעות נוגעות בברך והעקבים פונים קדימה; על 3 פעמות לחכות בבמצב זה; על 2 פעמות להרים מעט את הברך וקצות האצבעות נעות לצד הברך; על 2 פעמות לסגור לחמישית לאחור. לבצע 4 פעמים את הפסה כשסוגרים לעמידה חמישית לסרוגין אחורה וקדימה.

9. גרנד בטמן און קרואה בקצב 4/4
בעמידה חמישית 4 גרנד בטמן לכל כוון און קרואה. על פעמה 4 של ההכנה משפשפים את הרגל קדימה למעלה; על פעמה 1 מורידים הרגל לפוינט טונדו; על פעמה 3 סוגרים לחמישית ועל פעמה 4 משפשים הצידה.  

10. קומבינציה של רלווה עם ובלי פלייה בעמידה ראשונה או שנייה בקצב 4/4
עם הפנים אל הבאר בעמידה ראשונה. 2 פלייה רלווה ו-3 רלווה בלי פלייה.
על פעמה 4 פלייה; על 3 פעמות רלווה ולחכות שם;  פעמיים ובתום פעם שניה לרדת בלי פלייה; לעלות על פעמה 1 ולרדת על פעמה 1 3 פעמים וב-2 הפעמות האחרונות לרדת לפלייה ולבצע את כל התרגיל פעם נוספת.

11. ארבע סוטה בעמידה ראשונה בקצב 4/4
עם הפנים אל הבאר וידיים אוחזות, 4 קפיצות בעמידה ראשונה. פלייה על פעמה 4, על ו-1 קפיצה; נחיתה על פעמה 1; לחכות בפלייה בפעמה 2; לישר עלפעמה 3 ופלייה על פעמה 4.

12. ארבע סוטה בעמידה שנייה בקצב 4/4
עם הפנים אל הבאר וידיים אוחזות, 4 קפיצות בעמידה שנייה. פלייה על פעמה 4, על ו-1 קפיצה; נחיתה על פעמה 1; לחכות בפלייה בפעמה 2; לישר עלפעמה 3 ופלייה על פעמה 4.

13. ארבע שונג'מון דה-פייה מעמידה ראשונה על 4/4
עם הפנים אל הבאר בעמידה ראשונה. על פעמה 4 פלייה; על ו-1 לקפוץ לראשונה באויר ולנחות לשנייה; על פעמה 2 להשאר בפלייה; על פעמה 3 להתיישר; על פעמה 4 פלייה; על פעמה ו-1 קפיצה לשנייה באויר ונחיתה בראשונה; על פעמה 2 להשאר בפלייה; על פעמה 3 להתיישר; על פעמה 4 פלייה. לבצע את כל התרגיל 4 פעמים.

אמצע

1. קומבינציה של קפיצות בקצב 4/4
לחבר קומבינציה של קפיצות, בכל פעם שונות, ולשלב עם אפולמון.

2. שני גרנד פלייה בעמידה ראשונה או שנייה בקצב 3/4
עמידה ראשונה או שניה און פס והכנה של הזרועות למצב שני. 2 גרנד פלייה: על 2 פעמות דמי פלייה והזרועות מסתובבות במצב שני כך שכפות הידיים מופעות לרצפה; על 2 פעמות גרנד פלייה והזרועות יורדות למצב מוצא; על 2 פעמות חוזרים לדמי-פלייה והזרועות עולות למצב ראשון קדימה; על 2 פעמות מתיישרים והזרועות נפתחות למצב שני. הראש מלווה פעם חאת זרוע ימין ופעם את שמאל.

3. פורט דה ברה בקצב 3/4
עמידה חמישית קרואזה, התרגיל מורכב מארבעה חלקים של פורט דה ברה.
א. על 2 פעמות הזרועות עולות למצב ראשון קדימה; על 2 פעמות לפתוח הצידה לשניה; על 2 פעמות לסובב זרועות וכפות מסתכלות למטה; על 2 פעמות לסגור למצב מוצא.
ב. על 2 פעמות הזרועות עולות למצב ראשון קדימה; על 2 פעמות עולות למצב חמישי למעלה; על 2 פעמות הזרועות נפתחות למצב שני; על 2 פעמות לסובב את הזרועות ולסגור למצב מוצא.
ג. על 2 פעמות הזרועות עולות למצב ראשון קדימה; על 2 פעמות זרוע ימין עולה למצב חמישי למעלה וזרוע שמאל למצב שני והראש פונה שמאלה; על 2 פעמות להעביר את זרוע ימין למצב שני והראש מלווה; על 2 פעמות לסגור את שתי הזרועות ממצב שני למצב מוצא.
ד. על 2 פעמות להביא את זרוע שמאל למצב חמישי למעלה, זרוע ימין למצב שני וראש מלווה ימינה; על 2 פעמות זרוע שמאל נעה למצב שני והראש מלווה אותה; על 2 פעמות לסגור למצב מוצא.

4. פה מרשה עם אפולמון פר-טר בקצב 4/4
עמידה חמישית ורגל ימין קדימה, בלי הכנה של הזרועות. 8 טונדו קדימה ו-8 לאחור. על פעמה 4 רגל שמאל יוצאת לפוינט טונדו הצידה; על פעמה 1 סוגרת לשלישית קדימה ואפולמון קטן; ועל פעמות 2-3 מחכים.  

5. פה מרשה און ל'אייר בקצב 4/4 מהיר עם אפולמון
8 מרשה קדימה ו-8 מרשה לאחור. אפשר בהמשך לחבר ברצף עם התרגיל הקודם.

6. קומבינציה של אלגרו על 4/4
להשתמש בקומבינציה הזאת בתרגילים שנלמדו בשנה הקודמת: גרנד בטמן; טון לייה; פה דה בורה; גליסד.

7. פה דה בורה און אוון ואון ארייר בקצב 4/4
בלי קופה ובלי להחליף רגליים.
עמידה חמישית און פס ורגל ימין קדימה. הכנה על 4 ספירות: על פעמה 4 פלייה ויד ימין עולה למצב ראשון קדימה; על פעמה ו–1 רגל שמאל משפשפת הצידה ושתי הידיים נפתחות למצב שני. על פעמה 2 רגל שמאל סוגרת לחמישית קדימה ושתי הרגליים על הכריות; על פעמה 3 פותחים צעד ברגל ימין וסוגרים בפלייה על כל כף הרגל בעמידה חמישית לאחור. גם הידיים נסגרות. לבצע את כל התרגיל לצד שני. בהמשך כשהתלמידים מתקדמים אפשר לבצע הכל גם לאחור.

8. פה דה פולקה מהפינה בקצב 2/4
עמידה שלישית וידיים על המתניים. רגל ימין צועדת קדימה; רגל שמאל סוגרת לעמידה שלישית; רגל ימין צועדת שוב קדימה; ורגל שמאל עוברת דרך עמידה שלישית ומבצעת צעד קדימה. ואז את כל התרגיל מבצעים ברגל שמאל.
את אותו הדבר מבצעים מהפינה שנייה, ומתחילים ברגל שמאל.
בהמשך מבצעים את כל התרגיל מהפינה עם קפיצות.

9. שנה מהפינה בקצב 2/4
טור מהפינה בעמידה ראשונה על כל כף הרגל וידיים למטה במצב מוצא. מימין: על 2 פעמות עולים על כרית ימין ומסתובבים 180 מעלות כשהעמידה והגוף נשארים באותו מצב וגם הראש. על 2 פעמות מבצעים חצי סבוב על כרית רגל שמאל כשהראש נשאר מביט קדימה ומסתובב מהר כשהגוף מסתובב ומשיג אותו.

10. קידה בקצב ¾ ולס איטי
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה של הזרועות: על פעמות 1-2 הזרועות עולות למצב ראשון (מול הקורקבן) ומבט מכוון לכף יד ימין; על פעמות 3-4 הזרועות נפתחות הצידה והמבט מכוון לכף יד ימין. על פעמות 1-2 רגל ימין משפשפת לפוינט טונדו הצידה; על פעמות 3-4 רגל ימין חוזרת לעמידה ראשונה; על פעמות 5-6 רגל ימין יוצאת לעמידה רביעית לאחור; על פעמות 7-8 פלייה בעמידה רביעית; על פעמות 1-2 הזרועות יורדות לעמידת מוצא ברה-בה והמבט לכוון כף יד ימין; על פעמות 3-4 משקל הגוף עובר משתי רגליים לרגל אחורית, רגל שמאל מתיישרת בפוינט טונדו קדימה, הזרועות עוברות למצב ראשון (מול הקורקבן) והמבט מלווה את כף יד ימין; על פעמות 5-6 הזרועות נפתחות למצב שני; על פעמות 7-8 לסגור את רגל שמאל מפוינט טונדו קדימה לעמידה שלישית ומבט מלווה את כף יד ימין. מבצעים את כל התרגיל לצד שמאל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.