ליה שוברט: שעור בלט שנה ראשונה – שעור שני


תרגילים ליד הבאר

1. דמי-פלייה בקצב 3/4
שלושה דמי-פלייה בעמידה ראשונה, שניה ושלישית; כל דמי-פלייה מבוצע על 4 פעמות והמעבר בין העמידות מבוצע על הפעמה הרביעית. התרגיל מגיע לסיכום בפעמה הרביעית של הדמי-פלייה כשעומדים בעמידה שלישית ומבצעים פורט דה ברה קטן: על פעמה 1 הזרוע עולה למצב זרועות ראשון (מול הקורקבן), על פעמה 2 הזרוע נפתחת הצידה למצב שני, על פעמה 3 כף היד מסתובבת ופונה כלפי מטה, ועל פעמה 4 היא חוזרת למצב מוצא והראש פונה הצידה (לפינה 2).

2. בטמן טונדו בעמידה ראשונה בקצב 4/4
שמונה טונדו הצידה כשכל טונדו מבוצע על 4 פעמות: הרגל יוצאת הצידה על הפעמה ה-4 של ההכנה; על פעמה 1 היא משפשפת חזרה לעמידה ראשונה; על פעמות 2-3 ממתינה. להקפיד על שפשוף כל כף הרגל עד למתיחתה ועקב פונה קדימה. לסיים עם ראש פונה הצידה.

3. בטמן טונדו בעמידה שלישית  בקצב 4/4
שמונה טונדו הצידה וסוגרים לסרוגין אחורה וקדימה כשבפעם ראשונה סוגרים לאחור, ומסיימים בעמידה שלישית רגל ימין קדימה. כל טונדו מבוצע על 4 פעמות: הרגל יוצאת הצידה על הפעמה ה-4 של ההכנה; על פעמה 1 היא משפשפת חזרה לעמידה שלישית לאחור; על פעמות 2-3 ממתינה. כשמשפשפים הצידה יש להקפיד להגיע בכל פעם לאותה נקודה בצד.

4. בטמן ג'טה בעמידה ראשונה בקצב 4/4 מהיר
שמונה ג'טה הצידה כשכל ג'טה מבוצע על 4 פעמות: על פעמה 4 של ההכנה הרגל משפשפת הצידה ועוזבת את הרצפה; על פעמה 1 לסגור לעמידה ראשונה; על פעמות 2-3 לחכות. הרגל המתוחה שוהה לרגע באויר ולאחר מכן נוגעת ושוהה על הרצפה ומשפשפת חזרה לעמידה ראשונה.

5. בטמן ג'טה בעמידה שלישית בקצב 4/4 מהיר
שמונה ג'טה הצידה וסוגרים לסרוגין אחורה וקדימה. בפעם הראשונה סוגרים לאחור ובאחרונה קדימה. כל ג'טה מבוצע על 4 פעמות: על פעמה 4 של ההכנה הרגל משפשפת הצידה ועוזבת את הרצפה; על פעמה 1 לסגור לעמידה ראשונה; על פעמות 2-3 לחכות.

6. בטמן טונדו עם דמי-פלייה בקצב ¾ לא איטי מדי
עמידה ראשונה. פעמיים טונדו קדימה ואחורה עם דמי-פלייה. על 2 פעמות כף הרגל משפשפת ונמתחת קדימה; על 2 פעמות כף הרגל חוזרת לעמידה ראשונה; על 2 פעמות דמי-פלייה בעמידה ראשונה; על 2 פעמות להתיישר. אותו הדבר לאחור, להקפיד על המיקום של הרגל היוצאת לאחור. כל התרגיל מבצעים פעמיים.

7. רונד דה ג'מב פר טר בקצב ¾ איטי
עמידה ראשונה. על פעמה 1 הרגל משפשפת מראשונה לקדימה; על פעמה 2 משפשפת מקדימה להצידה; על פעמה 3 מהצידה לאחורה; על פעמה 4 מאחורה חוזרת לראשונה. לבצע את כל התרגיל  4 פעמים און ד'אור ו-4 פעמים און ד'דון. לשים לב שכף הרגל משרטטת על הרצפה עגול גדול כאילו היתה מחוגה. להקפיד שהעקבים פונים כל הזמן קדימה, ובכל פעם להגיע לנקודות הכוון המדויקות. לסיים עם ראש בצד.

8. בטמן פרפה אה לה סקונד בקצב 4/4
עמידה שלישית. מבצעים 4 פעמים פרפה רגיל ו-4 פעמים פרפה כפול. בפעמה 4 של ההכנה עולה הרגל לקופה פלקס קדימה; על פעמה 1 לשפשף את כרית כף הרגל על הרצפה הצידה לפוינט טונדו; על פעמות 2-3 לחכות עם הרגל בצד; על פעמה 4 לסגור לקופה לאחור. לחזור על התרגיל 4 פעמים. את 4 הפרפה הבאים להכות על פעמה 4 אחורה ועל חצי פעמה 1 קדימה; על פעמה 1 הצידה; על פעמה 2-3 לחכות כשהרגל בפוינט טונדו הצידה. את החלק הזה לבצע גם 4 פעמים ובפעם האחרונה לסגור לעמידה שלישת קדימה, והראש פונה הצידה.

9. סור לה קו דה פייה ופורט דה ברה בקצב ¾ איטי
עמידה שלישית. על 4 פעמות הברך מתכופפת וכף הרגל מתמקמת בסור לה קו-דה-פייה קדימה, כשהיא עוטפת את הקרסול עם עקב קדימה ואצבעות פונות לאחור; על 4 פעמות לחזור ולסגור לעמידה שלישית. לבצע את התרגיל 2 פעמים, ו-2 פורט-דה-ברה הצידה כל אחד על 8 פעמות כשהראש מלווה במבט: על 2 פעמות הזרוע למצב ראשון; על 2 פעמות הצידה; על 2 פעמות לסובב כף היד למטה ומרפק משתחרר; על 2 פעמות לסגור את הזרוע למצב מוצא.

10. גרנד בטמן קדימה והצידה בקצב 4/4
עמידה שלישית. על פעמה 4 הרגל משפשפת ועולה קדימה למעלה; על פעמה 1 יורדת לאט לפוינט טונדו קדימה; על פעמה 2 סוגרת לעמידה שלישית; ועל פעמה 3 לחכות. 4 פעמים קדימה ו-4 פעמים הצידה כשסוגרים בפעם ראשונה לאחור ומסיימים בעמידה שלישית ורגל ימין קדימה. להקפיד על שפשוף ועל טרן אאוט. 

11. גרנד בטמן און ארייר בקצב 4/4
עמידה שלישית עם הפנים אל הבאר ושתי הידיים אוחזות בו. על פעמה 4 משפשפים את הרגל לאחור, על פעמה 1 מחזירים לפוינט טונדו לאחור, על פעמה 2 לשפשף לעמידה שלישית ועל פעמה 3 לחכות. לבצע את התרגיל 4 פעמים ברגל שמאל, טונדו הצידה וסוגרים את רגל שמאל קדימה ואז מבצעים את התרגיל 4 פעמים ברגל ימין ומבצעים טונדו ברגל ימין הצידה וסוגרים לעמידה שלישית ברגל ימין קדימה. להקפיד שהמותניים נשארות מול הקיר.

12. רלווה בקצב ¾ ולס מהיר
עמידה ראשונה ושתי הידיים על הבאר. בהכנה על 4 פעמות מרימים ומניחים את שתי כפות הידיים על הבאר. על 4 פעמות עולים לאט לרלווה ועל 4 פעמות יורדים חזרה לעמידה ראשונה. מבצעים את התרגיל 4 פעמים תוך כדי שמירה כל הזמן על ירכיים קרובות אחת לשנייה ומקפידים לחזור לעמידה ראשונה. אפשר לנסות בלי באר, להפנות אליו את הגב או אחד מהרלווה הבאים.

13.  פלייה רלווה בקצב 2/4
עמידה ראשונה או שנייה מול הבאר. בהכנה מרימים ומניחים את שתי כפות הידיים על הבאר. על פעמה 4 פלייה; על פעמה 1 לעלות לרלווה; על פעמות 2-3 לחכות. לבצע את התרגיל 4 פעמים. אפשר לנסות בלי באר.

14. רלווה מהיר בלי פלייה בקצב 2/4 מהיר
בעמידה ראשונה או שנייה מול הבאר. בהכנה להרים ולהניח את שתי כפות הידיים על הבאר. עולים על 3 פעמות ויורדים על פעמה 4 בלי פלייה. להקפיד על עליה וירידה רכות וזורמות. לבצע את התרגיל 4 פעמים. אפשר לנסות בלי באר.

15. קמברה בקצב ¾ איטי
עמידה ראשונה ו-2 ידיים על הבאר. על 2 פעמות הראש פונה ימינה; על 2 פעמות קמברה למעלה ואחורה כשהראש פונה ימינה; על 2 פעמות לחזור לעמידת מוצא וראש עדיין ימינה; על 2 פעמות להחזיר את הראש מסתכל אל הקיר. לבצע את התרגיל 4 פעמים, כהראש פונה לסרוגין ימינה ושמאלה.

16. סוטה בעמידה ראשונה בקצב 4/4
שתי ידיים על הבאר. בהכנה על 4 פעמות ידיים על הבאר ועל פעמה 4 – פלייה. קופצים על חצי פעמה ו-1; נוחתים על 1; פלייה על פעמה 2; לישר רגליים על פעמה 3; פלייה 4. את כל התרגיל מבצעים 4 פעמים.

17. סוטה בעמידה שניה בקצב 4/4
שתי ידיים על הבאר. בהכנה על 4 פעמות ידיים על הבאר ועל פעמה 4 – פלייה. קופצים על חצי פעמה ו-1; נוחתים על 1; פלייה על פעמה 2; לישר רגליים על פעמה 3; פלייה 4. את כל התרגיל מבצעים 4 פעמים.

אמצע

1. פלייה בקצב ¾
עמידה ראשונה והכנה של הזרועות נפתחות וחוזרת למצב המוצא על 4 פעמות. 3 דמי-פלייה בעמידה ראשונה כשכל אחד מבוצע על 4 פעמות; במקום דמי-פלייה רביעי – טונדו ברגל ימין הצידה לעמידה שנייה; 3 דמי-פלייה בעמידה שנייה; במקום הפעם הרביעית טונדו ברגל ימין לעמידה שלישית; 3 דמי-פלייה בעמידה שלישית ורגל ימין קדימה; במקום הפלייה הרביעי טונדו ברגל שמאל הצידה וסוגרת לעמידה שלישית כשרגל שמאל קדימה; 3 דמי-פלייה בעמידה שלישית כשרגל שמאל קדימה; בפעם הרביעית רגל ימין עושה טונדו הצידה וסוגרת לעמידה ראשונה.

2. פורט דה ברה בקצב ¾ ולס איטי
עמידה ראשונה. על 2 פעמות עולות הזרועות למצב ראשון (מול הקורקבן); על 2 פעמות הזרועות נפתחות למצב שני הצידה; על 2 פעמות כפות הידיים פונות ומסתובבות כלפי הרצפה; על 2 פעמות סוגרות הזרועות למצב התחלתי, ברה–בה. לבצע את התרגיל 2 פעמים כשהראש מלווה את זרוע ימין ואת שמאל. על 2 פעמות זרועות עולות למצב ראשון; על 2 פעמות עולות למצב חמישי; על 2 פעמות נפתחות הצידה; על 2 פעמות סוגנות למצב המוצא. לבצע את התרגיל פעמיים כשהראש מלווה את זרוע ימין ואת שמאל.

3. בטמן טונדו עם דמי-פלייה און קרואה בקצב 4/4
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה, בלי הכנה של הזרועות. על פעמה 4 של ההכנה משפשפת הרגל קדימה לפוינט טונדו; על פעמה 1 חוזרת לעמידה שלישית; על פעמה 2 פלייה; על פעמה 3 לישר. כל התרגיל מבוצע פעם אחת לכל כוון: קדימה, הצידה ואחורה, ואז עושים פורט דה-ברה קטן: על פעמה 1 סוגרים את הזרועות למצב מוצא; על פעמה 2 מרימים ידיים למצב ראשון; על פעמה 3 לפתוח זרועות לשנייה ומתחילים על פעמה 4 את כל התרגיל לצד שמאל.
לבצע את כל התרגיל מאחור, שוב בלי הכנה של ידיים.

4. בטמן טונדו מרשה עם אפולמון בקצב 4/4 מהיר
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה, בלי הכנה של הזרועות. על פעמה 4 רגל שמאל יוצאת לפוינט טונדו הצידה; על פעמה 1 סוגרת לשלישית קדימה ואפולמון קטן; ועל פעמות 2-3 מחכים. מבצעים 4 פעמים קדימה לסרוגין בשתי הרגליים ו-4 פעמים לאחור, כשבכל פעם שהרגל סוגרת לשלישית מוסיפים אפולמון לכוון הרגל. 

5. גרנד בטמן און קרואה בקצב 4/4 מרש
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה על 4 פעמות והידיים עולות קדימה ונפתחות הצידה. על פעמה 4 הרגל משפשפת קדימה למעלה; על פעמה 1 יורדת לפוינט טונדו; על פעמות 2-3 סוגרת לעמידה שלישית. גרנד בטמן הצידה ואחורה; פורט דה-ברה על 4 פעמות ממצב מוצא לראשונה ולשנייה ולבצע את כל התרגיל עם רגל שמאל.

6. טון לייה בקצב ¾ מהיר
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה על 4 פעמות כשהידיים נפתחות-נושמות הצידה וסוגרות למצב מוצא, ברה-בה. על פעמה 4 לרדת לפלייה על שתי הרגליים; על פעמות 1-2 כף רגל ימין משפשפת קדימה, המשקל עובר עליה והאחורית (שמאל) בפוינט טונדו; על פעמה 3 לסגור את רגל שמאל לעמידה שלישית; על פעמה 4 פלייה בשתי הרגליים; על פעמות 5-6 לישר את שתי הרגליים; על פעמות 7-8 לרדת לפלייה. את אותו התרגיל לבצע הצידה ברגל ימין, קדימה ברגל שמאל, והצידה ברגל שמאל. בכל פעם סוגרים את כף הרגל קדימה.
לבצע את התרגיל כשמתחילים הכל מאחור.

7. הכנה לגליסד שונג'ה בקצב 4/4
עמידה שלישית. הכנה על 4 פעמות: על2 פעמות זרועות למצב ראשון, על 2 פעמות פלייה ורק זרוע שמאל נפתחת הצידה. על פעמה 1 רגל ימין יוצאת בטונדו הצידה תוך יישור שתי הרגליים וזרוע ימין נפתחת הצידה; על פעמה 2 להעביר משקל לרגל ימין דרך רלווה על שתי הרגליים ומסיימים כשרגל שמאל בפוינט טונדו; על פעמה 3 לסגור את רגל שמאל לעמידה שלישית ולסגור את זרוע שמאל למצב ראשון עם אפולמון קטן; על פעמה 4 פלייה; על פעמות 1-2 לישר את שתי הרגליים; ועל פעמות 3-4 לרדת פלייה. את כל התרגיל לבצע לצד שמאל. לבצע את כל התרגיל – ימין ושמאל – 4 פעמים.

8. הכנה לפה-דה-בורה שונג'ה בקצב 4/4
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה לתרגיל על 4 פעמות. בפעמה ה-3 של ההכנה יורדים לפלייה ובפעמה 4 מרימים את כף רגל שמאל לקופה אחרונית כשרק העקב נוגע בקרסול. על פעמה 1 רגל שמאל יורדת מקופה לרצפה על הכרית והקידמית יוצאת בשפשוף הצידה; על פעמה 2 מעבירים משקל על כרית רגל ימין ורגל שמאל בז'טה הצידה; על פעמה 3 סוגרים בשפשוף את כרית שמאל לעמידה שלישית קדימה; על פעמה 4 פלייה על שתי הרגליים; על פעמות 1-2 לישר את הרגליים; על פעמה 3 לרדת לפלייה; על פעמה 4 מרימים את כף רגל ימין לקופה לאחור ומבצעים את כל התרגיל לצד שני. מבצעים את התרגיל 4 פעמים, ימין ושמאל לסירוגין.

9. סבובים עם ראש בקצב 4/4
עמידה סגורה, שתי ידיים על המתניים. על 2 פעמות הגוף מסתובב וראש נשאר מיישיר מביט קדימה; על פעמה 3 הראש מקדים את הגוף מסתובב ושוב מסתכל קדימה; על פעמה 3-4 הגוף מצטרף לסבוב של הראש וחוזר לפנות קדימה. מבצעים 4 סבובים דרך כתף ימין ו-4 סבובים דרך כתף שמאל.

10. פה דה מרש מהפינה בקצב 4/4
בפינה עומדים בעמידה ראשונה וידיים שלובות מאחורי הגב. עומדים בטור ביחיד או בזוגות. הולכים כשכף הרגל בפוינט טונדו קדימה ועקבים פונים גם הם קדימה. מפינה אחת מתחילים ברגל ימין ולאחר מכן מבצעים את התרגיל מהפינה השניה ומתחילים עם רגל שמאל. אחרי כל 4 פעמות נכנסת תלמידה או זוג תלמידים אחר.

11. פה דה פולקה מהפינה בקצב 2/4
בפינה עומדים בעמידה שלישית וידיים על המתניים. עומדים בטור ביחיד או בזוגות. רגל ימין צועדת קדימה; רגל שמאל סוגרת לעמידה שלישית; רגל ימין צועדת שוב קדימה; ורגל שמאל עוברת דרך עמידה שלישית ומבצעת צעד קדימה. ואז את כל התרגיל מבצעים ברגל שמאל.
את אותו הדבר מבצעים מהפינה שנייה, ומתחילים ברגל שמאל.
קצב פולקה איטי. מהפינה בעמידה שלישית וידיים על המתניים. ימין צועדת, שמאל סוגרת, ימין קדימה ושמאל עוברת ומבצעת צעד קדימה.

12. קידה בקצב ¾ ולס איטי
עמידה שלישית ורגל ימין קדימה. הכנה של הזרועות: על פעמות 1-2 הזרועות עולות למצב ראשון (מול הקורקבן) ומבט מכוון לכף יד ימין; על פעמות 3-4 הזרועות נפתחות הצידה והמבט מכוון לכף יד ימין. על פעמות 1-2 רגל ימין משפשפת לפוינט טונדו הצידה; על פעמות 3-4 רגל ימין חוזרת לעמידה ראשונה; על פעמות 5-6 רגל ימין יוצאת לעמידה רביעית לאחור; על פעמות 7-8 פלייה בעמידה רביעית; על פעמות 1-2 הזרועות יורדות לעמידת מוצא ברה-בה והמבט לכוון כף יד ימין; על פעמות 3-4 משקל הגוף עובר משתי רגליים לרגל אחורית, רגל שמאל מתיישרת בפוינט טונדו קדימה, הזרועות עוברות למצב ראשון (מול הקורקבן) והמבט מלווה את כף יד ימין; על פעמות 5-6 הזרועות נפתחות למצב שני; על פעמות 7-8 לסגור את רגל שמאל מפוינט טונדו קדימה לעמידה שלישית ומבט מלווה את כף יד ימין. מבצעים את כל התרגיל לצד שמאל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *