אודות קולות המחול

קולות המחול הוא אשנב לשדה המחול בישראל. המטרה של קולות במחול הוא לספק לקוראים מבחר מאמרים, פרשנות וניתוח של ההסטוריה של המחול בישראל, יצירות מחול נבחרות, וכוריאוגרפים מובילים. קולות במחול ינסה גם להראות כיצד שדה המחול הישראלי העשיר והתוסס משתלב בהקשר הרחב של עולם המחול. המאמרים יוצגו בשפות העברית והאנגלית.
עורכת:
הניה רוטנברג