אודות קולות המחול

קולות המחול הוא אשנב לשדה המחול בישראל ובעולם. המטרה של קולות במחול הוא לספק לקוראים מבחר מאמרים, פרשנות וניתוח של ההיסטוריה של המחול בישראל, של יצירות מחול נבחרות, וכוריאוגרפים מובילים, כיצד הוא משתלב בהקשר הרחב של עולם המחול, לצד ודיון בסוגיות שונות. המאמרים יוצגו בשפות העברית והאנגלית.
עורכת:
ד"ר הניה רוטנברג, מרצה וחוקרת מחול