פוסטמודרניזם ומחול: גבולות מטושטשים

oyster-dance.png

פוסטמודרניזם ומחול: גבולות מטושטשים הוא המאמר השני בסדרה של שלושה מאמרים העוסקים בהיבטים שונים של פוסטמודרניזם ומחול. החלק הראשון בחן את השינויים הסגנוניים של האסתטיקה הפוסטמודרנית לעומת הפוסט-מודרנית, ותאר את ההתפתחות ההסטורית של המחול הפוסטמודרני בארה”ב ואירופה. החלק השני עוסק באחד המאפיינים החשובים של התרבות הפוסטמודרנית, טשטוש הגבולות בין אמנויות, בין דיסיפלינות ובין אמנות גבוהה ותרבות פופולרית.

פוסטמודרניזם ומחול

מאמר זה הוא חלק ראשון מסדרה של שלושה מאמרים העוסקים במגוון היבטים של האסתטיקה הפוסטמודרנית במחול. החלק הראשון בוחן את ההתפתחות ההסטורית של המחול הפוסטמודרני, ואת ההתרחקות שלו מהאידיאולוגיה המודרניסטית של אוטונומיה אמנותית, ביטוי אישי והפרדה בין אמנות לבין תרבות עממית. בנוסף, הוא מציג את האסתטיקה הפוסט-מודרנית, שהושפעה ודחתה בו-זמנית איכויות מודרניסטיות, ואת השינויים הסגנוניים של התרבות הפוסטמודרנית שהחלו להתגבש בתחילת שנות השמונים. המאמר השני, פוסטמודרניזם ומחול: גבולות מטושטשים, עוסק באחד המאפיינים החשובים של התרבות הפוסטמודרנית, טשטוש הגבולות בין אמנויות, בין דיסיפלינות ובין אמנות גבוהה ותרבות פופולרית. השלישי, פוסטמודרניזם ומחול: היקסמות אל העבר, דן בסוגיה מהותית אחרת המאפיינת את האסתיטיקה הפוסטמודרנית, הדיאלוג של המחול עם המסורת ועם העבר.